Статьи

Анкета на Карту поляка


Для отримання Карти поляка мало зібрати всі необхідні документи. Потрібно правильно заповнити WNIOSEK анкету для отримання Карти поляка. Саме з ним найчастіше виникають затримки, адже будь-яка невірно заповнена клітина стане підставою для відмови від прийняття до розгляду.

Тому розглянемо, як правильно заповнити внесек на Карту поляка, а також розглянемо приклад заповнення анкети.приклад заповнення анкети WNIOSEK

Зі статті ви дізнаєтесь:

 • Загальні правила
 • Як заповнити внесек на Карту поляка?
  • Лист 1
  • Лист 2
  • Лист 3
 • Завантажити внесек на карту поляка: бланк безкоштовно

Загальні правила

Анкета на Карту поляка є консолідуючим документом всієї зібраної інформації й одночасно запитом-заявою в консульство.

У ній вказуються персональні дані здобувача, його польських родичів і підстави для видачі. Перш ніж перейти до детального опису пунктів анкети, розглянемо основні правила, як заповнити wniosek на Карту поляка:

 • всі пункти заповнюються тільки польською, за винятком пп. 1-2 (докладніше нижче);
 • в одну клітинку вписується тільки одна буква, цифра або символ;
 • усі символи повинні бути читабельними, виправлення не допускаються;
 • підписи не повинні виходити за межі виділених для них полів;
 • поля, у яких потрібно вибрати одну з вірних відповідей, позначаються галочкою.

Усе це поширюється на кожен пункт WNIOSEK на Карту поляка, і не може бути змінено.

Заява на Карту поляка складається з трьох аркушів, кожний з яких розглянемо окремо. Усі пункти написані польською, однак для простоти розуміння в цій інструкції вони будуть переведені.

Оригінальні написи можна побачити, завантаживши зразок заповнення анкети на Карту поляка. Будуть продемонстровані нюанси для оформлення дорослих, а також дітей до і після 16 років.

Як заповнити внесек на Карту поляка?

Перш за все не слід заповнювати всі пункти підряд. Деякі з них призначені для консульського відділу. Усе, що знаходиться зверху написи «WNIOSEK» і праворуч від неї, не заповнюється (ця зона на бланку виділена сірим).

Лист 1

Відразу під заголовком знаходиться чотири поля для вибору типу запиту (зліва направо, зверху вниз), в одному з яких потрібно поставити «галочку» :

 • Для первинного отримання Карти поляка.
 • Для продовження документа.
 • Для отримання дубліката.
 • Для внесення змін до даних.

Документи на продовження Карти повинні бути подані не менше ніж за три місяці до моменту закінчення дії.

Далі анкета на Карту поляка (зразок) розділена на розділи, а пункти пронумеровані.

Розділ А. Дані здобувача

п.1 Прізвище – береться із закордонного паспорта в повній відповідності до представленого там написання.

п.2 Ім’я – заповнюється аналогічно до п.1.

У разі подвійного прізвища перша частина вказується в п.1, а друга переноситься в п.2.

пп.3 і 4 – написання прізвища та імені літерами польського алфавіту.

Пункти 3 і 4 заповнюються за бажанням здобувача і не є обов’язковими . Щоби польське написання враховувалося, необхідно поставити «галочку» в полі, розташованому над п.3. Якщо пункти не заповнюються, «галочка» має бути відсутня.

 
Якщо в заяві відсутні ці пункти, то перед здобувачем старий, недійсний зразок заяви на Карту поляка! Необхідно завантажити новий, інакше документи не будуть прийняті в консульстві

п.5 Дата народження – перші дві цифри – день (цифри від 1 до 9 вказуються з нулем: 01, 02 … до 09); наступні дві цифри – місяць (від 01 до 12), далі чотири цифри року.

п.6 Стать – зазначається в одному з відповідних квадратів.

п.7 Місце народження – вказується виключно назва населеного пункту, без будь-якої іншої інформації.

п.8 Громадянство – вписується фактичне громадянство, незалежно від країни перебування. Наприклад, якщо здобувач уже знаходиться в Польщі, але юридично є громадянином України, в це поле вноситься: «UKRAINSKIE» (без лапок, у формі прикметника).

п.9 Національність – для отримання Карти поляка передбачається безальтернативне заповнення цього поля: «POLSKA» (без лапок).

Розділ В. Адреса здобувача

п.10 Адміністративна одиниця – жителі Києва цей пункт не заповнюють, інші вказують: «obwód».

п.11 Поштовий індекс – вказуються цифри поштового ідентифікатора.

п.12 Найменування області – за аналогією з п.11 заповнюється тільки нестоличними жителями. Кияни залишають це поле порожнім.

п.13 Населений пункт – тільки найменування населеного пункту. Заповнюють жителі всіх місць, включаючи Kijów.

п.14 Вулиця – найменування вулиці. Якщо вулиця носить чиєсь ім’я, вказується тільки її назва, без додаткових «імені», «ім.» і т. ін. Якщо населений пункт не має назви вулиць, то в п. 13 необхідно поставити після назви міста (села) номер будинку. Наприклад: «Solnecznoe 25».

п.15 Будинок, корпус, квартира – вносяться тільки ті дані, які є в наявності. Наприклад, приватний будинок під номером 25 по вулиці Сонячне потребує написання тільки цифри 25 в цьому полі. Якщо це багатоквартирний будинок і здобувач проживає в квартирі №20, то «25/20» (дані поділяються похилою рискою без порожніх клітин). За наявності в адресі корпусу №2 запис буде виглядати як «25/2/20».

п.16 Країна – держава проживання.

Часто п. 16 вже заповнений в консульстві, і додаткових даних не потрібно. Якщо здобувач уже знаходиться в Польщі, він може подати заяву та документи на Карту поляка в найближчому воєводстві. У цьому разі в «розділі В» вказуються дані фактичного проживання.

Лист 2

Розділ С. Документи, що підтверджують особу здобувача

п.17 Найменування документа – часто це поле вже заповнене словом «PASZPORT»; якщо воно відсутнє, необхідно його вписати.

п.16 Серія і номер – вноситься відповідно до паспортного написання.

п.19 Дата видачі – переписується з документа; заповнення аналогічно п. 5.

п.20 Закінчення дії – термін припинення дійсності паспорта; заповнюється за схемою попереднього пункту.

Розділ D. Польські родичі

Чи достатньо ви знаєте про те, як довести польське коріння? Якщо є сумніви, тоді варто з’ясувати докладніше.

п.21 Прізвище, ім’я – дані родича, вписані в повній відповідності до написання в документах, що засвідчують родинні стосунки. Ім’я та прізвище пишуться на різних рядках.

п.22 Ступінь споріднення – обирається відповідна клітинка.

п.23 Громадянство родича – вказується фактичне громадянство на цей момент або вписане в документи (у разі покійних рідних).

п.24 Національність – «POLSKA» (без лапок).

Наступні два пункти потрібні тільки для оформлення Карти поляка для неповнолітнього. У них вказуються дані батька, що займається процесом.

п.25 Найменування документа.

п.26 Серія і номер.

Слід пам’ятати, що в разі надання документів на батьків або дідусів (бабусь) досить згадки одного з них. Тоді пп. 27-30 не заповнюються.

У разі, якщо вказуються прадідусі та прабабусі, потрібні згадки про двох – для другої особи і призначаються ці пункти, які заповнюються за аналогією з пп. 21-24.

Схожа ситуація і з пп. 31 і 32 : якщо в процесі оформлення Карти поляка дитині беруть участь обидва батьки, в них вказуються дані другого. В іншому випадку поля залишаються чистими.

Розділ Е. Польська організація

Отримання Карти поляка можливе не тільки по лінії споріднення. Існує варіант оформлення документа без польських коренів на підставі трирічної (мінімум) роботи в польській організації на благо культури, мови або польських меншин. Якщо обрана така процедура, то попередній розділ не заповнюється!

«Розділ Е» складається всього з одного п. 33 , у якому необхідно зазначити наявність або відсутність документа, що підтверджує таку діяльність.

Розділ F. Знання мови

Так само лише один п. 34 . Необхідно проставити «галочку» в поле «так» або «ні».

Однак є важливий нюанс : поле заповнюється тільки під час первинного отримання Карти, а підставою для позначки «так» повинен служити документ про закінчення курсів.

В іншому разі треба відзначати «ні» незалежно від фактичного знання мови.

Розділ G. Заява

У цьому розділі наведено текст заяви, у якому здобувач підтверджує, що надав актуальні та правильні дані. У пункті 2 цього тексту потрібно знайти слова, помічені двома зірочками – «**» – і викреслити неправильне твердження.

Лист 3

Розділ Н. Підпис заявника

п.35 Дата і місце – відповідно місто і поточна дата. У деяких випадках це поле може бути повністю або частково заповнене.

п.36 Підпис .

Важливо знати, що в разі заповнення документа дорослими в п. 36 ставиться підпис заявника. Неповнолітні, які досягли 16 років, повинні висловити власноручну згоду – в цьому разі ставиться «галочка» в полі над п.35, а в п.36 розписується дитина. Підпис батьків (опікунів) буде нижче.

Зліва від інших полів Розділу Н розташоване поле для вклеювання фотографії.

Розділ I. Підписи батьків

Цей розділ заповнюється в разі оформлення Карти на неповнолітнього. Всі підписи ставляться тільки в присутності консула!

п.37 Підпис батька, що має Карту поляка . Попередньо необхідно відшукати в розташованому вище тексті фрази, помічені «**», і викреслити неправильні.

п.38 Підпис батька без Карти . Це своєрідна згода другого з батьків на надання дитині Карти поляка.

Ось і всі труднощі – заповнення анкети на Карту поляка готове.

Рекомендуємо також подивитися відео, як правильно заповнити внесек на Карту поляка:

Залишилося лише дати останню пораду перед співбесідою на Карту поляка : на всяк випадок краще мати з собою запасні анкети на Карту поляка (бланки) і кілька фотографій . Тоді, навіть зробивши помилку, можна буде швидко і на місці виправити ситуацію!